Print

Uložení PDF dokumentu do Praetora

Po uložení pod jiným jménem se .pdf dokument neuloží jako nový dokument do Praetora. U aplikací Office máme doplněk, který to umí, ale pro Adobe reader jej nemáme.

Dokument se proto uloží do stejné složky, ve které je otevřený dokument. To je interní složka pro sledování změn otevřeného dokumentu, přibližně ve formátu:

C:\Users\”winuživatel”\.praetor\docs\b6055655\Tracked\1615eb32-3e93-488d-8097-00fd6cc76abc\a7617d29-edaf-4361-8d0c-db6f284f1d51

Tuto adresu uvidíte v dialogu, když dáváte Uložit jako..

Doporučujeme jeden z následujících postupů, aby se nový dokument uložil do Praetora

  • Upravený dokument je možné uložit do adresáře SaveAs, který je na stejné úrovni jako adresář “docs”: C:\Users\”winuživatel”\.praetor\SaveAs

Praetor se poté automaticky dotáže na spis, do kterého má dokument uložit.

  • Zkopírovat dokument v rámci Praetora a následné otevření, editace a uložení zkopírovaného dokumentu.
Předchozí Nekorektní převod z wordu do PDF
Následující Neuložily se mi změny v dokumentu