Print

Při pokusu nahlásit úschovu do UCB se nic nestane a u čísla účtu se objeví křížek

Křížek se objevuje v případě, že v políčku pro číslo účtu není číslo nebo je delší než 10 znaků.

Zkontrolujte, zda v čísle není např. mezera, ideálně číslo nekopírujte, ale vypište ručně.

U některých klientů se nám nepropisují peníze složené na účty úschov, do úschovy v Praetoru

Zkontrolujte, prosím, zda účty, kde nedochází k propsání, jsou zahrnuty v reportu od UCB. Tyto reporty by Vám měly chodit na e-mail vytvořený pro tento účel.

Pokud v reportu účty nejsou, je třeba kontaktovat pana Žáka, kontakt: 955 960 379, 605 236 722, zbynek.zak@unicreditgroup.cz

Pokud v reportu pohyby jsou, ale nepropsaly se do Praetora, prosíme o zaslání přehledu účtů, kterých se to týká.

Předchozí Potřebuji využít bankovní účet pro nový spis
Následující Nepropisují se do Praetora pohyby u advokátních úschov