Print

Potřebuji změnit heslo/Úprava uživatelských nastavení, oprávnění

Heslo uživateli může měnit kdokoliv s administrátorským oprávněním. Když půjde do menu Nastavení – Uživatelé – zde dvojklikem na požadovaného uživatele. U kolonky heslo je tlačítko Nastavit nové. Doporučuji jej nechat vygenerovat a nechat zaškrtnutou kolonku vynutit změnu hesla po přihlášení, aby si uživatel poté nastavil vlastní nové heslo. Vygenerované heslo zašlete uživateli např. e-mailem, Praetor jej automaticky neposílá. Na stejném místě můžete spravovat uživatelská oprávnění.
Předchozí Potřebuji nastavit oprávnění na spisu – povolit/zakázat přístup