Print

Potřebuji změnit uživateli heslo, nastavení, oprávnění

Heslo uživateli může měnit kdokoliv s administrátorským oprávněním. Když půjdete do menu Nastavení – Uživatelé –
zde dvojklikem na požadovaného uživatele. U kolonky heslo je tlačítko Nastavit nové. Doporučujeme jej nechat
vygenerovat a nechat zaškrtnutou kolonku vynutit změnu hesla po přihlášení, aby si uživatel poté nastavil vlastní
nové heslo. Vygenerované heslo zašlete uživateli např. e-mailem, Praetor jej automaticky neposílá.

Na stejném místě můžete spravovat uživatelská oprávnění.

Přehled oprávnění a co znamenají, se dozvíte v článku:

Potřebuji znát význam jednotlivých oprávnění | Praetor Knowledge Base (praetoris.cz)