Print

Potřebuji vytvořit dobropis

Funkcionalitu zapínáme na vyžádání. Zda ji máte, zjistíte snadno v dokončené faktuře. V takovém případě zde pod tlačítkem Další akce volbu Dobropisovat.

Dobropisy – stručný uživatelský manuál

V dokončené faktuře v nabídce Další akce zvolíte Dobropisovat.

Stav faktury se změní na Dobropisování a přibyde záložka Dobropisování.

V záložce Vyúčtování nyní upravíte položky faktury tak, jak správně měly být (pokud například chcete dobropisovat celou fakturu, stačí zaškrtnout Neúčtovat nic).

V záložce Dobropisování vidíte přehled a můžete Vytvořit dobropis:

Otevře se nové okno s dobropisem. Zde můžete doplnit nebo vygenerovat číslo dokladu, vygenerovat si doklad k uložení nebo tisku a dokončit Dobropis stejně jako u běžných faktur.

Následně dokončíte proces dobropisování v původní faktuře:

Následující Potřebuji na Faktuře použít zálohu