Print

Potřebuji vědět detaily, jak funguje vyhledávání v Praetoru

Ve výchozím stavu se hledají všechna zadaná slova s tím, že buď lze zadat přesné znění slov nebo jen jejich začínající část. Použitý indexer (Lucene) umí částečně i skloňování slov, takže lze zadat např. jen první pád slova a slovo v jiném pádu by mělo být nalezeno (nefunguje ale úplně na 100%), např. vyhledání slova „dějiny“ nalezne i slovo „dějinách“, atd…

Po rozbalení „Další možnosti“ je možné vyhledávání dále přizpůsobit volbou v sekci Možnosti a výběru Vyhledat:

  1. všechna slova – výchozí způsob hledání, viz. odstavec výše
  2. některá ze slov – vyhledá dokumenty, které obsahují alespoň jedno ze zadaných slov – zde také funguje vyhledání v jiných pádech
  3. přesná fráze – vyhledání zadání celé fráze (více slov jdoucích po sobě) – nepodporuje zadání pouze části slov
  4. výraz (pokročilé) – slouží k manuálnímu zadání vyhledání dle syntaxe Lucene – základní použití např. https://lucene.apache.org/core/2_9_4/queryparsersyntax.html (field před dvoutečkou netřeba zadávat) – zde lze právě použít např zástupné symboly ? a * (nesmí být na začátku) a například symbol minus pro vyhledání dokumentu, který dané slovo neobsahuje. Většinu ostatních variant máme pokryté vyhledávacími možnostmi, takže by nemělo být třeba tuto možnost vyhledávání často používat
  5. Maximální vzdálenost slov – maximální počet slov (vzdálenost) mezi jednotlivými slovy
  6. Tolerance překlepů – vyhledání podobných slov podle zadání úrovně „rozdílnosti“, tzn. např. při zadání nizké hodnoty vyhledá například jednopísmenné překlepy, při větší hodnotě tolerance vyhledá hodně odlišná slova, takže spíše se využije v použití nízkých hodnot tolerance.
Předchozí Potřebuji otevřít dokument u lhůty / úkolu nejen pro čtení
Následující Potřebuji ukončit spis, aby na něj nešlo vykazovat