Print

Nedaří se mi přihlásit do Praetora

Zkontrolujte chybovou hlášku, která se Vám objeví.

Nedostupnost je nejčastěji způsobena:

Nedostupností serveru: Využíváte-li cloudové řešení, kontaktujte zákaznickou podporu.
Využíváte-li vlastní server, kontaktujte nejprve své IT, doporučujeme ověřit jeho dostupnost a zda je na něm spuštěná služba Praetor. Pokud je to v pořádku a přesto se přihlášení nedaří, kontaktujte zákaznickou podporu. Budeme potřebovat umožnit přístup na server.

Chybným časem na počítači: Ověřte, že máte na PC nastavený přesný čas.

Přístup blokuje nastavení modemu (Firewall apod.): Nedostupnost může být také způsobena nastavením internetové sítě, ze které se chcete přihlásit (typicky v síti wi-fi).