Print

Potřebuji otevřít fakturu ve formátu docx (Word)

Možnost otevřít fakturu ve wordu (bez předchozího uložení) je ve skryté nabídce, kterou otevřete podržením klávesy shift a kliknutím na rozbalovací menu u tlačítka uložit:

Předchozí Potřebuji načítat pohyby na účtech advokátních úschov nebo úhrady vydaných faktur
Následující Potřebuji logo, podpis či QR kód na vystavených fakturách