Print

Potřebuji nastavit uživateli přístup pouze ke konkrétní datové schránce

V oprávněních uživatele (Nastavení – Uživatelé) vypněte uživateli v sekci pošta položku Odeslat/přijmout DS.

V detailu uživatele poté v kolonce Oprávnění k datovým schránkám vyplňte ID té datové schránky, ke které má konkrétní uživatel přístup mít. Lze jich zadat i více a ID schránek oddělit čárkou.

Pozor, možnost odesílat a stahovat datové zprávy a možnost vidět již stažené zprávy jsou dvě oddělené oblasti.  Nástroj, který by omezil nebo naopak povolil přístup ke staženým zprávám vybraných datových schránek, aktuálně Praetor nemá.

Již staženou poštu lze filtrovat následně např. přiřazením na ostatním uživatelům nedostupné spisy nebo např. označením jako privátní se zadáním zpracovatelů, kteří zprávu vidět smějí.

Článek, jak na oprávnění, naleznete zde: Potřebuji znát význam jednotlivých oprávnění | Praetor Knowledge Base