Print

Potřebuji nastavit uživateli přístup pouze ke konkrétní datové schránce

V oprávněních uživatele (Nastavení – Uživatelé) vypněte uživatelům v sekci pošta položku Odeslat/přijmout DS. V detailu uživatele poté v kolonce Oprávnění k datovým schránkám vyplňte ID té datové schránky, ke které má konkrétní uživatel přístup mít.

Předchozí Nedaří se mi přihlásit do Praetora
Následující Potřebuji nastavit uživateli oprávnění pro stahování datových schránek