Print

Potřebuji nastavit účtování spisu (podspisu) dle nadřazeného spisu nebo plátce

Nastavení účtování je v několika stupních:

Globální (upravíte v Nastavení – Vykazování a fakturace)

Plátce (upravíte na úrovni subjektu – Nastavení účtování)

Spis (upravíte na úrovni spisu – Nastavení účtování)

Podspis (upravíte na úrovni podspisu – Nastavení účtování)

Není-li na nižší úrovni nastaveno jinak, použije se nastavení z vyšší úrovně.

Předchozí Potřebuji použít sazby spisu (podspisu) dle nadřazeného spisu nebo plátce
Následující Potřebuji vytvořit nebo upravit sazby či aktivity