Print

Potřebuji nastavit Paušální platby každý měsíc

Je třeba v nastavení účtování na subjektu nastavit Fakturovat dle Samostatně, Frekvence fakturace Měsíční, Fakturovat za obvykle Vaše kancelář, Způsob účtování Paušál/Smluvená odměna.

Poté, kdykoliv půjdete na Sestavit vyúčtování a vyberete Frekvence fakturace měsíční, nabídne se Vám i tento paušál (pozor, četnost fakturace už je třeba si ohlídat manuálně, pokud byste v jednom měsíci paušál fakturovali vícekrát, Praetor Vás na to neupozorní).

 

Následující Potřebuji použít sazby spisu (podspisu) dle nadřazeného spisu nebo plátce