Print

Potřebuji nastavit autorizovanou konverzi

Nastavení – Autorizovaná konverze:

Doplňte přihlašovací údaje k certifikátu (stejné jako na Czechpoint) a přes tři tečky vyberte správný platný certifikát z nabídky.

Nosičem certifikátu pro konverzi by již téměř výhradně měl být kvalifikovaný prostředek (USB token/čipová karta) (imprint na zařízení není brán jako kvalifikovaný prostředek).
Pokud v nastavení v Praetoru nevidíte v nabídce správný certifikát, přestože je token připojen k PC, ujistěte se, že je certifikát viditelný na místě, kde jej Praetor načítá:

Pokud na tomto místě certifikát viditelný není, přestože máte certifikát v zařízení (token zasunutý atp..), je chyba v ovladači k certifikátu. Tento ovladač byste měli obdržet od vystavitele certifikátu. Kontaktujte prosím jeho, případně podporu ovladače.

Předchozí Potřebuji uživatele vidět v nabídce zpracovatelů spisu nebo činností
Následující Potřebuji převést Word do PDF a Praetor hlásí Dokumenty jsou převedeny pomocí interní funkcionality