Print

Potřebuji nainstalovat Praetor / vytvořit nového uživatele

Ověřte, zda máte pro nového uživatele či nové zařízení předplacen dostatečný počet uživatelských licencí. Pokud ne, kontaktujte zákaznický servis. Dále postupujte dle kroků níže.

Pro instalaci Praetora na nové zařízení použijte následující odkaz: https://update.praetoris.cz/launcher/setup.exe

Nového uživatele smí v rámci vaší společnosti přidat pouze osoba s administrátorským oprávněním, ta postupuje takto: Nastavení – Uživatelé:

Nový uživatel – vydefinovat v tabulce dle potřeb (pokud bude uživatel pracovat se spisy, je třeba zaškrtnout pole Zpracovatel Spisu/činnosti, pokud je advokátem, potom i roli Odpovědný advokát):

Uživatel také musí zároveň být Subjektem v Praetoru, (lze vytvořit rovnou při zakládání přes tři tečky v poli Subjekt). Poté nastavte novému uživateli jeho oprávnění dle potřeb Vaší společnosti. Pokud máte již vytvořeného uživatele se stejnými oprávněními, jaká bude mít nový, lze přes pravé tlačítko na daném uživateli nastavení oprávnění kopírovat či vkládat.

Předchozí Potřebuji změnit heslo/Úprava uživatelských nastavení, oprávnění
Následující Potřebuji nainstalovat Praetor (serverová část) – nový klient