Print

Potřebuji modul AML

Pokud modul AML v Praetoru nemáte, kontaktujte zákaznickou podporu, na vyžádání Vám jej zdarma spustíme.

Modul AML má v Praetoru několik částí:  

  1. Rozšíření o záložku AML na subjektu 
  2. Specifickou kategorii spisu AML s vazbou na subjekt 
  3. Rozšíření o záložku AML na transakčním spisu 

a rozšiřujících funkcionalit souvisejících se shora uvedeným:  

I. Generování dokumentů z výchozích vzorů (automatizované dokumenty dle metodiky ČAK) 

II. Reporting AML kontrol u subjektů a spisů  

  1. Modul AML na subjektu

Identifikace subjektu 

Umožňuje vybrat způsob identifikace tj. osobní/elektronickou/zprostředkovanou/převzatou 

Případně přímo zvolit poskytovatele identifikace: předložení dokladů/BankID/Mikroplatba/ atp. 

Při napojení na poskytovatele vzdálené identifikace (např. BankID) bude aktivní tlačítko Identifikovat, které pošle e-mail na subjekt, který se má identifikovat, a to buď s nabídkou možností, jak udělat, nebo s uživatelem určeným způsobem (rozdíl v rozsahu a nákladech). 

Údaje o osobě 

Možné si jednorázově ověřit, jestli je subjekt uveden v sankčním seznamu nebo PEP (politicky exponovaná osoba) a jestli se shodují údaje o skutečném majiteli (registr oznámení). Výstup možno označit (ANO/NE) a případně uložit do AML spisu. 

Osobní údaje  

Rozšířená evidence k základním osobním údajům. U základních údajů např. vyplňován aktuální stát a informace, jestli se jedná o rizikový stát nebo ne.

Kontrola  

Umožňuje evidovat stav probíhající kontroly a datum poslední dokončené kontroly. Údaje použitelné v přehledech.  

Zobrazuje stručný semafor, jestli je vše v pořádku nebo ne.  

  • AML spis 

Lze založit speciálním AML spis k subjektu, který je určen k evidenci dokumentů vztahujících se k subjektu a který má být dle ČAK veden odděleně od transakčních, resp. Advokátních spisů pro daný subjekt. Oddělený AML spis tak může být nasdílen FAU/ČAK bez obav z kompromitování údajů chráněných mlčenlivosti. Při automatické identifikaci např. Přes BankID bude do tohoto spisu automaticky nahráván identifikační protokol.

  • AML modul na transakčním spise 

Umožňuje evidovat specifika ke konkrétní transakci klienta. Klient totiž může mít různé transakce, které dokonce vůbec pod AML povinnosti nemusí spadat nebo naopak mohou být velmi citlivé. První je určení o jakou se případně jedná sledovanou činnost a zda-li vůbec se jedná o činnost podléhající AML. 

Dále pak o riziko s ohledem na typ činnosti – transakce.

Následující Potřebuji ukončit spis, aby na něj nešlo vykazovat