Print

Potřebuji migrovat na nový server

Doporučujeme migraci Praetora přenechat na našich odbornících. Přesun na nový server probíhá ve dvou fázích:

1) Instalační – na nový server nainstalujeme Praetora + otestujeme rychlost přenosu + případně vytvoříme sdílenou složku se starým serverem (pokud není již vytvořená).
– tato fáze uživatele nijak neomezuje, prosím o návrh termínu
– v době realizace budeme potřebovat přístup na oba servery

2) Přenosová – dojde k přenosu dat z Praetora ze starého serveru do Praetora na serveru novém
– během realizace dojde k vypnutí systému Praetor na starém serveru a k výpadku Praetora, prosíme o návrh termínu
– v době realizace budeme potřebovat přístup na oba servery

Práce spojené s přesunem účtujeme v sazbě 1547 Kč/h (typicky jde o 2-3h prací).

Předchozí Potřebuji nainstalovat Praetor (serverová část) – nový klient
Následující Potřebuji přehled využití úložiště na serveru