Print

Potřebuji kopírovat dokument, cestu či odkaz k němu

V kontextové nabídce dokumentů máte pod volbou Kopírovat hned několik možností. Zde si objasníme, co která znamená:

Kopírovat dokument

Jde o běžné zkopírování dokumentu, na jaké jste zvyklí. Vložit jej následně můžete např. do jiného spisu v Praetoru, do libovolné složky přímo ve Vašem PC apod.

Kopírovat cestu

Tato volba Vám nebo Vašim kolegům pomůže určit, kde v Praetoru se daný dokument nachází. Formát cesty je [Spisová značka]/název složky/název podsložky/název dokumentu, např.: [22/005]/Nový adresář/Úvod_do_sociologie_a_socializace[1].m4a

Kopírovat odkaz

Jde o běžný klikatelný odkaz, který můžete vložit např. do e-mailu pro Vaše kolegy. Těm se po kliknutí na odkaz v Praetoru otevře cílový spis, kde bude stát na cílovém dokumentu v přehledu dokumentů spisu.

Některé aplikace mají tendenci proklik zakázat, pokud by tedy proklik nefungoval, je třeba toto ošetřit na úrovni těchto aplikací.

Kopírovat zástupce

Tato volba uloží do schránky internetového zástupce (.url soubor) s příslušným praetor: odkazem a názvem dle názvu dokumentu. Takto zkopírovaný zástupce jde vložit jak do Praetora (typicky do jiného spisu), tak např. na plochu počítače. Zásadní výhoda je, že tak můžete mít jeden stejný dokument dostupný z více míst.

Kopírovat seznam

Funkce pro případy, kdy se Vám hodí pouhý výpis vybraných dokumentů na spise. Výstupní formát je podobný jako u kopírování cesty.

Následující Potřebuji k dokumentu připojit elektronický podpis / časové razítko