Print

Potřebuji, aby zprávu viděl jen někdo – položka privátní ve zprávě

Zatržení položky Privátní ve zprávě způsobí, že tuto zprávu vidí pouze její zpracovatelé. Je to určené především pro případy, kdy do datových schránek advokátů přijde zpráva týkající se soukromých záležitostí.