Print

Podle čeho se hledá v insolvenčním rejstříku?

V ideálním případě u právnických osob dle IČ, u fyzických osob buď na bázi rodného čísla. Všechny varianty jsou pak popsány níže:

fyzická osoba

a) kombinace Jméno + příjmení + datum narození

b) kombinace Jméno + příjmení + obec a ulice

c) rodné číslo

fyzická osoba podnikající

a) kombinace Jméno + příjmení + datum narození

b) kombinace Jméno + příjmení + obec a ulice

c) rodné číslo

d) IČ

právnická osoba

a) název subjektu

b) IČ