Print

Neuložily se mi změny v dokumentu

Je třeba počítat s tím, že Praetor žádné průběžné úpravy automaticky neukládá.

Často se dá rozpracovaný dokument alespoň částečně zachránit ve Wordu. Zkuste zde dokument obnovit z naposledy otevřených. Případně jej zkuste dohledat v dočasném úložišti. Cestu k němu opět ukáže Word:

Obecně doporučujeme následující:

  1. Vyhněte se otevírání dokumentů z posledních otevřených dokumentů ve Wordu (případně ze sekce Poslední/Recent v nabídce Start nebo v hlavního panelu), může dojít k nechtěnému otevření starší verze dokumentu a následnému konfliktu verzí při uložení. Poslední upravené dokumenty můžete bezpečně otevřít ze záložky Moje Agenda v Praetoru.
  1. Nezavírejte Praetor, pokud z něj máte otevřené dokumenty. Praetor v tomto případě zobrazí seznam otevřených dokumentů a čeká na jejich zavření.
  1. Před prací s dokumenty se ujistěte, že jste připojeni k internetu / VPN. Pokud uložíte dokument ve chvíli, kdy není funkční připojení k serveru, dokument se do Praetoru nenahraje. Dokument bude nahraný až po příštím uložení dokumentu nebo při kontrole, která se automaticky spouští po každém přihlášení do Praetoru.
  1. Po uložení dokumentu zkontrolujte notifikaci.V situacích, kdy si nejste jisti internetovým připojením, doporučujeme zkontrolovat notifikaci, která by se měla zobrazit nejvýše několik vteřin po uložení dokumentu. Pokud se nezobrazí, uložte dokument znovu, až bude připojení funkční (jinak se změny nahrají až při automatické kontrole po příštím přihlášení do Praetoru).