Print

Nejde odesílání e-mailů z Praetoru

Pokud se Vám při volbě odeslat e-mailem neotevře e-mailová aplikace a nenačte dokument, otestujte, zda se Vám otevře e-mail s načteným dokumentem v situaci, kdy neposíláte dokument z Praetora, ale přímo z prostředí windows, z nějaké složky v počítači.

Nelze odesílat z Preatoru poštu - řešení
Praetor totiž využívá tu stejnou funkci. Pokud nejde ani mimo Praetor, nebudeme schopni situaci vyřešit a je třeba ji vyřešit s Vaší IT podporou.