Print

Nechodí mi notifikace z InfoSoud, InfoJednání

Aby se mohl Praetor spárovat s InfoSoudem, je nutné na spisu mít přidán subjekt rozhodujícího orgánu a u něj přiřazenou spisovou značku dané kauzy.

Praetor - nechodí notifikace ze služeb Infosoud a Infojednání

Zasílání je typicky nastaveno tak, že notifikace chodí zpracovateli a odpovědnému advokátovi na spisu, na žádost je možno přidat další e-mailovou adresu, na kterou chodí veškeré notifikace z InfoSoudu/InfoJednání.

Dále je třeba ověřit, zda zprávy nezachytává spamový filtr. Notifikace jsou rozesílány pomocí účtu 7568.mail.zonercloud.net.

Je-li vše v pořádku, je možné, že funkci nemáte zapnutou – kontaktujte zákaznickou podporu.

V případě potíží s doručováním e-mailů (firewall, spamové filtry) je teoreticky možné nastavit zaslání přes nějaký Váš SMTP server.

Předchozí Potřebuji odesílat e-maily z Praetora pomocí vlastní domény