Print

Co znamená sloupec Fakturováno v přehledu vykazování

Sloupec Fakturováno je už částka, která byla z činností reálně fakturovaná. Například pokud činnost byla dělána 2 hodiny v hodinové sazbě 1000 Kč, ale byla následně zahrnuta do paušálu 10000 Kč, který zahrnoval pouze tuto položku, tak ve sloupci Fakturováno bude hodnota 10000 Kč, protože reálně dostanete od klienta za tuto položku 10000 Kč.

Pokud by na takové paušální faktuře bylo 5 hodin práce, tak se 10000 Kč vydělí pěti, každá hodina by v přepočtu paušálu vycházela na 2000 Kč.

V takovém případě by u Výše uvedené položky (2 hodiny v hodinové sazbě 1000 Kč) bylo ve sloupci Fakturováno 4000 Kč.

Předchozí Co znamená sloupec Odpracováno dle vyfakturováno v přehledu vykazování
Následující Potřebuji použít sazby spisu (podspisu) dle nadřazeného spisu nebo plátce