Print

Systém hlásí chybu Schránka nemá přiřazený Subjekt

Ověřte nastavení schránky a Subjektu. Horní lišta Nastavení, Datové schránky, konkrétní řádek rozklikněte, zde je kolonka vlastník. Není-li vyplněná, doplňte Subjekt, kterému schránka patří.

Pokud je kolonka vyplněná, ověřte ještě na detailu Subjektu, který je jako vlastník přiřazen, zda má vyplněno ID datové schránky. Případně doplňte.