Print

Systém hlásí chybu Schránka nemá přiřazený Subjekt

Ověřte nastavení schránky a Subjektu. Horní lišta Nastavení, Datové schránky, konkrétní řádek rozklikněte, zde je kolonka vlastník. Není-li vyplněná, doplňte Subjekt, kterému schránka patří.

Pokud je kolonka vyplněná, ověřte ještě na detailu Subjektu, který je jako vlastník přiřazen, zda má vyplněno ID datové schránky. Případně doplňte.

Předchozí Potřebuji zjistit, zda se doručila datová zpráva
Následující Nefunguje přijímání/odesílání datových zpráv